Over mij

Biografie

Van mijn prille kindertijd rest mij het beeld en de tastbare herinnering van het ‘naar bed’-ritueel. Op mijn grootmoeders arm de weg naar boven. Onderaan de trap hing een biscuit wijwatervaatje, met een uitbundig engelentafereel in blinkend glazuur. Wit, roze en blauw. Toen ik nog heel klein was deed zij het voor mij, de vingers in het vaatje en dan een nat kruis op mijn voorhoofd tekenen. Toen ik een beetje groter werd mocht ik het zelf doen. Ik kon gezegend de nacht in gaan, want ik wist zeker dat ze om mij heen waren. Overal, witte, roze en blauwe engelen in glanzend glazuur. Ik ben van ‘katholieken huize’, en voelde me thuis in al die sacrale rituelen, door mijn oma zorgvuldig bewaard. Na haar overlijden verwaterde die traditie, maar moeder bleef een kaarsje branden in de examentijd. En ik bleef stiekem aangetrokken tot kapellen en heilige plekken, liefst middenin het groen van velden en bossen Ik groeide verder op in de vrije beleving van mijn spiritualiteit in de natuur. Altijd was er het ontzag voor dat onnoembare wat mijn begrijpen oversteeg, en wat ik als een intens aanwezige nabijheid ervoer. Ik leerde de kracht van het gebed, de intensiteit van rituelen, de sacrale energie van heilige plekken, steeds opnieuw en steeds beter kennen. Vandaag is het vieren van wat ik ‘de essentie van leven’ noem, niet meer weg te denken uit mijn dagelijkse bestaan. Zo verbind ik mij dag in dag uit met ‘Al wat is’, in ‘awe’ en dankbaarheid, met hart en ziel. prayercandles Jarenlange scholing in Druïderij bracht het ‘officiële’ werk van Celebrant op mijn pad. In dat traject doorleefde ik de vele lagen en aspecten van het leven, de lessen die ik ontving werden gaandeweg getoetst aan mijn eigen levenswandel. Inmiddels ben ik op dat punt gekomen waarop ik mijn kennis en ervaring ten dienste stel van de gemeenschap waarin ik leef. Zo bied ik aan om ceremonies en rituelen tot stand te brengen, en te begeleiden, op cruciale momenten van overgang. Dit vanuit mijn ervaring, dat in deze tijd – waar de traditionele religies zijn verouderd en uitgehold – er een tastbaar gemis is aan spirituele bekrachtiging en verdieping bij de vele overgangen in een mensenleven. De rituelen en ceremonies die oorspronkelijk een sacraal karakter hadden worden nu maar al te gretig opgeslokt in een commercieel circuit, en stranden in een kostelijk uiterlijk vertoon. zonnestralen-in-bos-2-1-of-1-1024x410 Dit gemis drijft mensen ertoe zelf op zoek te gaan. Op die zoektocht willen zij de tradities om cruciale levensfasen te vieren opnieuw beleven. Al volgen zij misschien geen duidelijk afgelijnd spiritueel of religieus pad, toch zoeken deze mensen iemand die dat proces voor hen kan begeleiden. Hier komt de Celebrant in beeld. Deze wordt gevraagd om in een of andere vorm een viering te voorzien, die mee tot stand te brengen en te leiden. Dit is het werk van de Druïde – Celebrant. Druïdisme staat los van welke geloofsovertuiging dan ook. Als Druïde - Celebrant werk ik met eerbied en liefde voor het leven in zijn vele vormen en hoedanigheden. hunebed2-e1432070788894 Mijn opleidingen tot Psychologe, Psychotherapeut en Life Coach, samen met een rijk en diepgaand levenspad, vormen het brede draagvlak voor mijn werk als Druïde - Celebrant.

OBOD_Course in Funeral Celebrancy

Persoonlijke Info

Services

Vieringen

De Celebrant ontwerpt, bewaakt en begeleidt het ritueel, zowel in de vorm als in de energie. Er is een basismodel beschikbaar, maar toch is het de cliënt die de uiteindelijke structuur (mee)bepaalt. Op basis van deze wensen en verwachtingen zal de Celebrant een aangepast voorstel doen wat steeds opnieuw besproken en bijgestuurd kan worden.

Counseling

Iedere viering of plechtigheid is volkomen gepersonaliseerd. Daarom is een goede en heldere communicatie tussen Celebrant en Cliënt absolute noodzaak. Sommige thema's vragen bovendien om wat diepere voorafgaande gesprekken. Af en toe is ook een stukje nazorg gewenst. Aan deze wensen en behoeften kan uw Celebrant tegemoet komen. Steeds in samenspraak met de Cliënt, en uiteraard volkomen vrijblijvend.

Extra's

Bijzondere gelegenheden worden graag herinnerd. Film- en/of fotoreportages dragen bij tot het bewaren van deze unieke levensmomenten. Celebrating Life werkt nauw samen met Lightweaver, de firma die uw ceremonie kan vastleggen voor uw herinnering, of die van uw nageslacht. Muziek, en zeker life-muziek, kan een bijzondere bijdrage brengen aan uw ceremonie. Celebrating Life kan geheel vrijblijvend voorstellen brengen m.b.t. life-muzikanten. De natuur leent zich uitstekend voor sacrale vieringen. Maar niet elke tuin biedt de geschikte ruimte. Daarom stel ik mijn tuin met sacrale cirkel ter beschikking.  

Contact

Met al uw vragen over inhoud, vorm, werkwijze of kostprijs van een ceremonie of ritueel kunt u terecht bij Ingrid Bertrand via de volgende gegevens: ingrid@lightweaver.be +32 (0) 473 709456

Het Leven Vieren

Zo divers als het leven zelf kunnen de thema’s zijn die gevierd willen worden. Hieronder vindt u een selectie van overgangen die willen gevierd worden, deze lijst is geenszins volledig maar biedt een kijk op de rijke waaier aan mogelijkheden: Geboorte / Naamgeving/ Verwelkoming, Coming of Age (volwassen worden, of eender welke overgang naar een volgende leeftijdsfase), Handfasting/Huwelijk, Jubileum of hernieuwing van de verbintenis in een nieuwe fase, Begrafenis / Afscheid / Uitvaart, Ritueel van Scheiding, Nieuwe woning/woonplaats, Afstuderen/ nieuwe baan, Initiatie ritueel (Inwijdingen), Transformatie en Healing-ritueel, Herdenkingsritueel, De Jaarovergangen vieren (seizoenen/vuurfeesten), …
TOP